035 - 60 298 98

  Openingstijden

 • Maandag Gesloten
 • Dinsdag 09:00 - 18:00
 • Woensdag 09:00 - 18:00
 • Donderdag 09:00 - 18:00
 • Vrijdag 09:00 - 18:00
 • Zaterdag 08:30 - 14:30
 • Zondag Gesloten

Algemene Voorwaarden Cursussen en Workshops

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer
 Ombers & Okers V.O.F. Nijverheidsweg 20, 3762 ER Soest, Nederland
E-mailadres: info@ombersokers.nl, website: www.ombersokers.nl
KvK-nummer: 66603102, Btw-identificatienummer: NL856627112B01
 

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers /(potentiële) deelnemers voor workshops en cursussen.
2.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus of workshop komt tot stand door het indienen van een inschrijving via de website door (potentiële) deelnemer of een aanmelding per email op info@ombersokers.nl en vervolgens het verstrekken van een schriftelijke bevestiging van inschrijving door Ombers & Okers V.O.F..
2.3 Door in te schrijven voor een workshop of cursus , verklaart men zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
 

Artikel 3: Aanmelding en betaling algemeen
3.1. Bij aanmelden gelden de workshop en cursusprijzen zoals vermeld op de website, tenzij anders overeengekomen per email.
3.2.De prijzen zijn inclusief 21% BTW.
3.3 De materialen die zijn inbegrepen bij de workshop of cursus waar de deelnemer zich voor opgeeft, staan per workshop of cursus aangegeven.
3.4 De deelnemer betaalt de workshop of cursus vooruit na schriftelijke bevestiging van inschrijving door Ombers & Okers V.O.F..
 

Artikel 4: Wijze van inschrijving en betaling
4.1 Inschrijven voor een cursus of workshop vindt schriftelijk plaats door aanmelding via de website of via een e-mail aan info@ombersokers.nl
4.2 Na de inschrijving ontvang de deelnemer een bevestiging van inschrijving met daarbij een factuur voor de cursus of workshop.
4.3 Na het betalen van bovengenoemde factuur via bankoverschrijving of betaling contant of met pin ter plaatse in Ombers & Okers V.O.F., is de inschrijving definitief.
4.4 De definitieve toezegging voor deelname aan een cursus of workshop vindt plaats op volgorde van betaling. Indien nodig is de datum (en tijd) van betaling doorslaggevend voor de bepalen van toelating.
4.5 In het geval dat een cursus of workshop volgeboekt is, heeft men de mogelijkheid zich aan te melden voor de reservelijst voor de betreffende cursus of workshop. Een plaatsing op de reservelijst is vrijblijvend en kosteloos. Pas bij definitieve toelating tot de cursus of workshop, geldt er een betalingsverplichting.
 

Artikel 5. Annulering/verplaatsing door Ombers & Okers V.O.F.
5.1 Ombers & Okers V.O.F. is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren of te verplaatsen naar een latere datum. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvangt de deelnemer daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
5.2 Ombers & Okers V.O.F. is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
5.3 Ombers & Okers V.O.F. is gerechtigd bij ziekte van de docent deze workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd. Bij annulering worden de eventueel betaalde cursuskosten gerestitueerd.
 

Artikel 6. Afmelden / annulering door de deelnemer
6.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren gericht aan info@ombersokers.nl.
6.2 Betalingsverplichtingen bij afmelding voor een workshop of cursus: a) Bij afmelding tot 4 weken (28 dagen) voor de dag van aanvang krijgt u het volledige bedrag terug. b) Bij annulering tussen 28 tot 14 dagen voor de dag van aanvang wordt 25% van het deelname geld in rekening gebracht. c) Bij annulering tussen 14 dagen en aanvang van de workshop of cursus wordt 50% van het deelnamegeld in rekening gebracht. d) Bij het niet verschijnen of tussentijdse opzegging van de workshop of cursus, wordt geen geld teruggeboekt.
6.3 Restitutie van cursusgelden tijdens of na de cursus voor niet gevolgde lessen is niet mogelijk.
 

Artikel 7: Aansprakelijkheid Ombers & Okers V.O.F.
7.1 Ombers & Okers V.O.F. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus .
7.2 Tijdens de workshop en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Ombers & Okers V.O.F. is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om bijvoorbeeld oude kleding aan te trekken.
 

Artikel 8. Aansprakelijkheid van de cursist / deelnemer
8.1 Gereedschap dat ter beschikking staat van cursisten blijft te allen tijde eigendom van Ombers & Okers V.O.F..
8.2 Materialen die ter beschikking staan van cursisten blijven te allen tijde eigendom van Ombers & Okers V.O.F., behalve wanneer een vooraf aan het gebruik overeengekomen vergoeding door cursist aan Ombers & Okers V.O.F. is betaald .
8.3 De cursist dient zorgvuldig om te gaan met ter beschikking gestelde materialen en gereedschap.
8.4 Door de cursist aangebrachte schade aan gereedschap en bezittingen van Ombers & Okers V.O.F. zullen worden verhaald op de cursist, op basis van vervangingswaarde of herstelkosten.
 

Artikel 9: Intellectueel eigendom
9.1 Al het cursusmateriaal, de voorbeelden en de documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan zonder expliciete toestemming van Ombers & Okers.
9.2 De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, masterclassmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Ombers & Okers V.O.F. toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
 

Artikel 10: Gebruik fotomateriaal.
10.1 Het kan het zijn dat er foto’s ten behoeve van promotionele doeleinden gemaakt worden tijdens een workshop of cursus, bijvoorbeeld voor de website en sociale media.
10.2 De wens voor het maken van foto’s wordt altijd vooraf en duidelijk gevraagd. Indien er bezwaar is dan kunt u dat op dat moment kenbaar maken.
10.3 De deelnemer aan de workshop publiceert niet zonder toestemming van Ombers & Okers V.O.F. beeldmateriaal op sociale media kanalen of in gedrukte vorm. Indien toestemming is verkregen, vermeld deelnemer steeds Ombers & Okers V.O.F. als rechthebbende. Het vrij plaatsen van werk dat de deelnemer zelf heeft gemaakt in de cursus of workshop is wel toegestaan.
 

Artikel 11: Klachten
11.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact met Ombers & Okers V.O.F. op. We doen dan ons best om je van dienst te zijn en het probleem op te lossen.
11.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.
 

Artikel 12: Overig
12.1 Ombers & Okers V.O.F. behoudt zich altijd het recht om de workshop en cursus inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
12.2 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus , dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

Openingstijden

Voor meer info, bezoek onze contact pagina.

Ma
Gesloten
Di
09:00 - 18:00
Wo
09:00 - 18:00
Do
09:00 - 18:00
Vr
09:00 - 18:00
Za
08:30 - 14:30

Doneer Haar

Ben jij ook geknipt voor dit goede doel? In onze kapsalon in Soest is het mogelijk om je haar te doneren aan De Nederlandse Haarstichting. Onze gediplomeerde kapsters zorgen ervoor dat jij weer met een frisse coupe de deur uit loopt en dat jouw donatie uiteraard op het juiste adres terecht komt.

Goed om te weten als je je haar wil doneren:

 • Alle natuurlijke haarkleuren zijn welkom (dus ook geverfd haar in een natuurlijke kleur);
 • De minimale lengte bedraagt 30 centimeter;
 • Het haar dient droog, schoon en in een staart opgestuurd te worden;
 • Grijs haar kan ook gedoneerd worden;
 • Haar vergaat niet, dus als je ergens nog een oude afgeknipte vlecht hebt liggen, dan is deze meer dan welkom.